Goedkope Energie

Energiecontract Vergelijken

De energievergelijker berekent de laagste prijs voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de kosten voor elektriciteit en gas apart en kan op deze wijze het beste overeenkomst aanbieden. De premie voor licht wordt berekend door de elektriciteitskosten, belasting, kosten voor levering, de kosten voor vastrecht en de gemiddelde netwerkkosten op te tellen, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te halen. Op deze manier kunt u exact uw verwachte jaarkosten en kosten per kilowattuur terugvinden. De kosten voor gas worden samengesteld door de gaskosten, belastingen, kosten voor levering, vastrechtkosten en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud te cumuleren en hier de eventuele kortingen af te halen. Op deze manier kunt u precies de jaarkosten terugvinden en de prijs per kWh elektriciteit of per kubieke meter gas.

Energie vergelijken is dé manier om devoordeligsteenergiemaatschappij te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninggeld overhouden!

Pluspunten van overstappen

  • Honderden euro’s besparen
  • Overstappen is compleetgratis
  • Zelf je ideale energiecontractkiezen
  • Profiteren van acties

Energie vergelijken doe je voornamelijk op energieprijzen.Je kunt de energievergelijking persoonlijk maken door je eigen energieverbruiken adres in te vullen. Bij ons kun je lopende het energievergelijken niet alleen filteren op prijs, maar ook opbijvoorbeeld beoordeling, duurzaamheid,duur en type contract. Je kunt duskiezen voor de meest goedkopeenergieleverancier, maar ook voor de meest duurzame of deaanbieder met de slimstebeoordeling.

Overstappen is uitsparen

Wist je dat switchen je een besparingkan opleveren van wel een paar honderd euro? Ben je sinds deliberalisering van de energiemarkt nog nooitovergestapt van energieleverancier, dan zou je besparingzomaar op kunnen lopen tot € 400.

Welke energiemaatschappij hetslimste bij jou past, hangt af vanjouw voorkeur. Hou je van zekerheid? Kies dan voor eenenergiecontract met vaste tarieven, zodat je zeker bent dat jegedurende de looptijd van jeovereenkomst dezelfde kosten voor stroom engas blijft betalen. Vind je het milieu belangrijk? Kies dan voor eenleverancier van groene energie. Dekeus is aan jou!

Energieprijzen vergelijken

Energiemaatschappijen wijzigen hun variabeletarieven elk halfjaar. Op 1 januari en op 1 juli. Zowel degaspremie als de elektriciteitsprijs. De energieprijzenzijn afhankelijk van verscheidene invloeden op deenergiemarkt. Zoals onder meer de olieprijs. Maak jehier niet druk om. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkeling van deenergieprijzen. Je kunt op deze website alleenergieprijzen vergelijken.

Online de meest voordeligeenergiemaatschappijen vinden

Onze website heeft de meest goedkope energiebedrijven,acties, tarieven en aanbiedingen voor u in de energievergelijkerverzameld. Op basis van uw verbruik en adresgegevens kunt u demeest voordeligeenergiemaatschappij voor uw adres vinden. Met deenergievergelijking zet u alle energie aanbiedingen van de leveranciersgemakkelijk op een rij. Op die wijze kunt u de goedkoopste energie vinden en kiezen.Zeker zijn er immer zaken waar u mee rekening dient te houden. Daarover vertellen wiju graag meer.

Overstappen via de energievergelijker

Via de energievergelijker kunt u zonderzorgen online overstappen.Onze energievergelijker wordt dagelijks gecontroleerd en bijgewerkt mitsnodig. Tevens alle energie aanbiedingen wordenterstond bijgewerkt als er een wijziging is geweest in deprijzen of de kortingsacties. Heeft u vragen over onze energievergelijkerdan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Onzeenergievergelijker staat onder toezicht van de ACM. Voor een zorgelozeoverstap bent u op onze website op het juiste adres. Metonze energievergelijker vinden wij de voordeligstedeal. Probeer de online energievergelijker eens uit en bereken uw voordeel. gas en licht bestaan uit de verbruikskosten, energiebelastingen, btw en netwerkkosten. Deenergietarieven verschillenflink per leverancier en tevens uwlocatie kan effect hebben op dekosten. Enkele jaren bijdezelfde energieleverancierklant blijven is niet voordelig, om diereden is het important om regelmatig uw kosten te vergelijken metandere aanbieders. Via deze websitevergelijkt u eenvoudig de kosten van meerdan 15 gas- en stroomleveranciers.

Waarop letten bij het vergelijken van energietarieven?

Zoals wel eens eerder vermeld kunnen dekostprijzen voor energie per aanbiedersvan gaslichtflink verschillen, daarnaast moet u tevens letten op de vaste lasten die de energiebedrijvenin rekening brengt. De zogenoemdevastrechtkosten, tevens wel administratieve kosten. Het isin de regel eenmogelijkheid dat een leveringsovereeenkomst zumbeispiel goedkoper lijkt door devoordelige energietarieven maar dat u door de hogevastrechtkosten alsnog minder voordelig uit bent.Daarom kunt u via hierzelfstandig de all-in prijzenberekenen en vergelijken.

Bij het vergelijken van gasen stroom leveranciers kunt u onder andere letten op de volgende eigenschappen;

  1. Kosten voor energie – Hierbijkunt u rekening houden met de stroomkosten per Kilowattuuren de gaskosten per kubieke meter. Het is tevens relevantom te bekijken of het een vast of variabelenergietarief is. Bij een vast tariefbetaalt u de volledige contractperiode hetzelfdetarief, een variabel tarief kan elke maand anders zijn.
  2. Speciale acties – De energiemarkt is ergconcurrerend, daarom voerenveel leverancier van gas en lichtkortingen om consumenten aan te trekken. Profiteer van deze kortingsacties en scoor een zonder kosten tablet, een lager tariefvoor energie of een ander cadeautje!
  3. De contracttermijn – Energiecontracten lopenin de regel 1, 3 ofvijf jaar, al zijn er op het moment tevensaanbiedingen voor 2 of vier12 maanden. U kunt tevens kiezenvoor een flexibel energiecontract, deze is elke maand op te zeggen!

Controleer tevens wat overige consumenten over een leverancier vinden! Op deze website kunt u een reviews lezen over uw gas- en stroomleverancier. Zoals bij energiecontract vergelijken.

Scroll naar boven