Energie Overstappen

Vergelijk Energieleveranciers

De energievergelijker berekent de laagste kostprijs voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de prijs voor licht en gas apart en kan op deze manier het beste overeenkomst weergeven. De kostprijs voor stroom wordt berekend door de elektriciteitskosten, belasting, kosten voor levering, de vastrechtkosten en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te trekken. Op deze wijze kunt u exact uw verwachte jaarkosten en prijzen per kWh terugvinden. De gaskosten worden samengesteld door de kosten voor gas, belastingen, leveringskosten, vastrechtkosten en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud op te tellen en hier de eventuele kortingen af te halen. Op deze wijze kunt u precies de jaarkosten herleiden en de prijs per kilowattuur stroom of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé manier om degoedkoopsteenergieleverancier te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninggeld besparen!

Pre’s van overstappen

  • Honderden euro’s uitsparen
  • Overstappen is compleetgratis
  • Zelf je ideale energieovereenkomstkiezen
  • Profiteren van goede deals

Energie vergelijken en overstappen kan stantepede op deze website. Zodra wij je gegevens hebbenbekomen, sturen we dit door naar debetreffende energieleverancier. Ook zeggen wij, indien datnodig is, het energiecontract bij je huidige leverancier op. Jehebt te allen tijde 2 wekenwettelijke bedenktijd en gedurende het overstapproces blijfje gewoonaangesloten op het energienet. Wij regelen samen met de leverancier dat jeoverstap vlekkeloos verloopt. Jij hoeft je dus nergens zorgen om te maken!

100% onafhankelijk energieprijzen vergelijken

Energieprijzen in onze energievergelijker zijnaltijd actueel en komen 100% onafhankelijk tot stand.Leveranciers hebben geen linearecta of in onmiddellijk belang in ons. Voor ons maakt het niet uit of jeoverstapt naar leverancier A of B. Wij verkrijgenvan elke leverancier een betaling van gelijke hoogtena een overstap.

Opzegvergoeding energiecontract

Wil je van energie overstappen? Hou daarbij teallen tijde rekening met de einddatum van je huidige energiecontract. Als jevóór het eind van je overeenkomst overstapt, moet je eenopzegvergoeding betalen. Ook ben je dan de eventuelewelkomstbonus kwijt. Als je een deel van de welkomstbonusal verkrijgen hebt, kan het zelfs zo zijn dat jedeze moet terugbetalen. Loopt je energieovereenkomst binnen 2maanden af? Dan kun je overstappen. Het nieuwe energiecontractgaat dan in op het moment dat je huidige overeenkomst afloopt.

Online de voordeligsteenergiebedrijven vinden

Onze website heeft de goedkoopste energiebedrijven,acties, prijzen en aanbiedingen voor u in de energievergelijkerverzameld. Op basis van uw verbruik en adresgegevens kunt u degoedkoopsteenergiemaatschappij voor uw adres vinden. Met deenergievergelijking zet u alle energie aanbiedingen van de leverancierseasy op een rij. Op die manier kunt u de meest goedkope energie vinden en kiezen.Zeker zijn er teallen tijde zaken waar u mee rekening dient te houden. Daarover vertellen wiju graag meer.

Hoe werkt de energievergelijker

Vul uw postcode en uw verbruik in. De energievergelijkerlaat u ogenblikkelijk zien welke energieaanbieders erallemaal in uw regio energie verkopen, voor welke kostprijsen welke momenteel de meest voordelige is. Met behulp van de filteropties kunt u de energievergelijkerverfijnen naar uw eigen wensen. Bekijk acuut welk energiecontract het slimstepast bij uw persoonlijke geval en voorkeuren. Omdat veelleveranciers met elkaar concurreren profiteert u van exclusieve actie enaanbiedingen waardoor u veel meer kan geldoverhouden. Huishoudens met een verbruik van 3500 kWh en 1800 m3geld overhouden gemiddeld 450 euro. Tel uituw winst! gas enstroom bestaan uit de verbruikskosten, energiebelastingen, btw en netwerkkosten. Deenergietarieven verschillenflink per energieleverancier en tevens uwwoonplaats kan effect hebben op demaandprijs. Jarenlang bijdezelfde leverancierklant blijven is niet voordelig, daardoor is het belangrijk om metregelmaat uw tarieven te vergelijken metandere aanbieders. Via onze websitevergelijkt u snel de kostprijzen van meerdan 15 leveranciers.

Wat zijn normale energietarieven?

Nederlandse gezinnen betaalden het afgelopenjaar gemiddeld €0,65 per m3 gas en €0,23 per kWh elektriciteit. Ondanks dat elektriciteit onderandere maar €0,07 per kWh kost ligt de prijs eenheel stuk hoger, dit komt door 3,5 cent btw en maarliefst 12 cent energiebelasting. Infeite bestaat meer dan de helft van uw rekening voor energieuit belasting op energie en btw! Een gemiddeldgezin verbruikt per 12 maanden1.525 m3 gas en 3.340 kWh elektriciteit watongeveer te vergelijken is op eenkostenoverzicht van €147,00 per maand. verzekeraarsvan gaslichtmogen zelfstandig hun tarieven bepalen maar zijn wel gebondenaan een maximaal tarief. De uiterste kosten voor gas en stroomworden bepaald door de ACM. Kent u uwprecieze gebruik? Dan kunt u met onze energievergelijkereenvoudig het meestvoordelige energiecontract afsluiten.Door het invoeren van uw gegevens kan de vergelijker degoedkoopste aanbiedingzoeken. Zoals bij vergelijk energieleveranciers.

Scroll naar boven